I don't remember the password Remind the password

Publications

Koncepcja i rozwój Real Estate Investement Trust jako alternatywnej formy inwesotwania w nieruchomości

Published: 28.04.2018
Artykuł został umieszczony w publikacji "Ekonomia i historia: wybrane aspekty rozwoju cywilizacyjnego" pod redakcją I. Janickiej oraz T. Gutowskiego w 2016 r., wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Jest on częścia mojej pracy licencjackiej.
Read more
Cookie info
Close